Szukaj

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Prosimy zapoznać się z poniższym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu oznacza jego akceptację.
  1. Osoba (fizyczna lub prawna) zgłaszająca dane do katalogu „Najlepsze Firmy!!!” wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych w celu umieszczenia ich w bazie danych „Najlepsze Firmy! Branżowy katalog firm” (firmy.info.pl), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).
  2. Zgłoszenie danych do katalogu „Najlepsze Firmy!” jest całkowicie dobrowolne. Zgłaszającemu/właścicielowi danych przysługuje pełne prawo do ich modyfikacji lub usunięcia z bazy danych „Najlepsze Firmy!”.
  3. Zgłaszający dane do katalogu, ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym. Serwis „Najlepsze Firmy!” nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dostarczone do katalogu dane oraz treści niezgodne z rzeczywistością. Serwis będzie jednak w miarę swoich możliwości weryfikował prawidłowość tych danych.
  4. Serwis „Najlepsze Firmy!” ma pełne prawo do dowolnej kolejności umieszczania danych w katalogu oraz do umieszczania dowolnych treści reklamowych, a także do redagowania nadsyłanych treści nadsyłanych zgłoszeń.
  5. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad, Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do wpisu w katalogu do czasu spełnienia wspomnianych warunków.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz ewentualnych zmian mogących nastąpić w przyszłości po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika na co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą.
  7. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług reklamowych, szczegółowe warunki umowy mogą być nadrzędne w stosunku do niniejszego regulaminu.

Na wszelkie zapytania co do powyższych zasad odpowiadamy w drodze e-mail.