Szukaj

Informacje finansowe

Informacje ze świata finansów.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Numer rachunku bankowego składa się z identyfikatora kraju (tylko w formacie IBAN) dla Polski jest to PL, oraz 26 cyfrowego numeru NRB/IBAN gdzie pierwsze dwie cyfry to suma kontrolna, kolejne 8 cyfr to numer identyfikacyjny banku, kolejne 16 cyfr to indywidualny numer klienta w danym banku. Pełny 8-cyfrowy numer identyfikacyjny banku składa się z trzech lub czterech cyfr wyróżnika banku, a pozostałe to wyróżnik jednostki organizacyjnej w ramach tego banku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Skończył się rok 2008 i nadszedł okres podsumowań zysków i strat, a raczej tych drugich gdyż obecny światowy kryzys nie pozwalał na łatwy zarobek.

Oczywiście wszyscy patrzą na giełdę, a tam wskaźniki niestety nie są wesołe. Indeksy zakończyły rok z ok. 50% stratą. Praktycznie przez cały rok spadki systematycznie się pogłębiały odnotowując zaledwie kilka bardziej zauważalnych korekt. Wraz z giełdą w dół poleciały też fundusze inwestycyjne, praktycznie 2/3 z nich zakończyło rok na głębokim minusie. Tymi którym udało się wyjść na plus, były tylko fundusze inwestujące w papiery dłużne, najlepszy z nich - PKO/CS Obligacji Długoterminowych - FIO, zyskał aż 21,5 proc.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rząd ogłasza powrót do przedwyborczych obietnic.

W ciągu dwóch lat ma zostać wprowadzony podatek liniowy w wysokości 15-19%. Szczegóły dotyczące kosztów wprowadzenia podatku liniowego narazie nie są dokładnie znane. Jak powiedział minister Jacek Rostowski, w pierwszej kolejności wprowadzone zostaną uchwalone już dwie stawki podatkowe na poziomie 18 i 32 proc. Wprawdzie ma to spowodować chwilowe obniżenie wpływów budżetowych o ok 8,6 mld zł, jednak w dalszej perspektywie efekty wprowadzenia podatku liniowego mają być pozytywne - szybszy wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia i w konsekwencji wyższe wpływy do budżetu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dnia 7 lutego 2008 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej.

Komitet powstał na skutek Porozumienia Ministra Finansów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i ma zajmować się m.in. organizacją zarządzania kryzysowego w przypadkach zagrożenia stabilności finansowej w krajowym systemie finansowym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jak podaje Biuro Prasowe NBP, kandydatem na stanowisko Wiceprezesa NBP, jest prof. dr hab. Witold Koziński

Pan Koziński to obecny kierownik Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, był wiceprezes NBP (1992-1998). Profesor został zgłoszony oficjalnie do Prezydenta RP przez Prezesa NBP Sławomira Skrzypka. Wg NBP "Kandydat łączy w swej osobie zarówno doświadczenie naukowe, jak i praktykę bankową".