Szukaj

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pawłowski BHP p-poż.

ul. Piłsudskiego 94
41-209 Sosnowiec
tel. 787 499 003
Zakres działalności

Pawłowski BHP p-poż. jest firmą świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przede wszystkim na terenie województw- śląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego (niemniej jednak w przypadku zainteresowania naszą ofertą firm z innych województw- również zapraszamy do kontaktu).

Oferujemy:
- szkolenia BHP (pracownicy, pracodawcy oraz służba BHP) oraz szkolenia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej- szkolenia stacjonarne oraz on-line,

- doradztwo BHP i p-poż.,
- kontrola warunków pracy (warunków bezpieczeństwa i higieny pracy),
- opracowanie dokumentacji wypadkowej,
- nadzór nad organizowaniem pomiarów i badań środowiska pracy,
- sporządzenie instrukcji bhp oraz procedur,
- analiza ergonomiczna stanowisk pracy,
- odbiory maszyn oraz bieżąca kontrola spełnienia wymogów prawnych,
- opracowanie dokumentu oceny ryzyka zawodowego,
- dobór środków ochrony oraz opracowanie tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony (wraz z zasadami ich wydawania),
- sporządzenie niezbędnych wykazów (np. wykaz prac wzbronionych kobietom, młodocianym oraz inne),
- pomiar wydatku energetycznego oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji,
- reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli (Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna oraz Straż Pożarna).

Pawłowski BHP p.poż

Lokalizacja

Drukuj

szkolenia bhp, kursy, ocena ryzyka zawodowego, usługi ppoż, szkolenia wstępne, szkolenia okresowe, instrukcje bhp, postępowanie powypadkowe