Szukaj

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła podstawowe stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Ekonomiści i analitycy finansowi spodziewali się tej decyzji.

Wartości głównych stóp procentowych pozostają bez zmian i kształtują się następująco:

stopa referencyjna 3,75% w skali roku;
stopa lombardowa 4,25% w skali roku;
stopa depozytowa 2,25% w skali roku;
stopa redyskonta weksli 4,00% w skali roku.

Jednocześnie RPP zmniejszyła wymagane rezerwy obowiązkowe z 3,5% do 3,0%. Nowy poziom ma obowiązywać od 30 czerwca 2009r.