Szukaj

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, obniżyła podstawowe stopy procentowe 0,25pp.

Po obniżce wartości głównych stóp procentowych kształtują się następująco:

stopa referencyjna 3,50% w skali roku;

stopa lombardowa 5,00% w skali roku;
stopa depozytowa 2,00% w skali roku;
stopa redyskonta weksli 3,75% w skali roku.

Niemal w tym samym czasie amerykański FED pozostawił stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.