Szukaj

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kryzys zaczyna być odczuwalny również w Polsce.

Mimo iż rząd zapewnia, że nie będzie on tak intensywny jak w pozostałych krajach Europy, Rada Polityki Pieniężnej na grudniowym posiedzeniu postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,75%. Aktualne stopy wynoszą więc:

stopa referencyjna 5,00% w skali rocznej;
stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;
stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej;
stopa redyskonta weksli 5,25% w skali rocznej.